Skilletrafo

  skilletrafo

Skilletrafo 2-315 KVA

Kapslede 3-fase transformatorer med effekter fra 40 kVA til 2000 kVA. Transformatorene er konstruert i henhold norm IEC60726 / IEC60076 og CE-merket. Standard kapslingsgrad IP23, grå kapsling (Ral7032). Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som lager "et nytt nett" der alle eventuelle jordfeil er eliminert.

 

Bruksområde:

Transformatorene er velegnet der hvor det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller når transformatoren skal fungere som skilletransformator.

Eksempelvis elmotorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.

Spesialutførelser på forespørsel; Andre spenninger, frekvenser, skjerm mellom primær og sekundær, reguleringer/tappinger, hjul, maskinsko, kapslingsgrader m.v.

 

Se brosjyre om Skilletrafo